Interview met voorzitter Dick Blaauw

Sportverhaal Midweek Roder Journaal en Westerkwartier 18 novemberJeugd heeft de toekomst bij Zunobri

ZUIDHORN – Dick Blaauw is een jaar lang voorzitter van korfbalvereniging Zunobri. Terugkijkend op het afgelopen jaar is Blaauw meer dan tevreden met de ontwikkelingen die zich voordeden.

Niet voor niets is het vertrouwen in een even zo succesvol tweede jaar volop aanwezig. ,,Het afgelopen jaar is uitstekend verlopen’’, vertelt Blaauw. ,,Dat hebben we voor een heel groot deel te danken aan de inzet van vele vrijwilligers en onze sponsoren die ons een warm hart toedragen. Kortom, als bestuur staan we er helemaal niet alleen voor en we mogen ons gelukkig prijzen dat er veel vrijwilligers zijn die ons blijven ondersteunen om de zaak op de rails te houden.”

,,Verder zijn we enorm tevreden over het schoolkorfbaltoernooi dat onlangs werd gehouden. Er was ontzettend veel animo; 158 kinderen in totaal. Ook dat is voor ons een positief signaal richting de toekomst. Vorig jaar deden alleen de basisscholen in Zuidhorn mee, maar dit jaar deed er ook een flink aantal scholen uit de regio mee en dat is zeker voor herhaling vatbaar.’’

Samenwerking

Gelet op het ledental is er de laatste jaren sprake van stabiliteit. Zunobri doet er alles aan om dat aantal de komende jaren minimaal te handhaven. ,,Het ledental schommelt bij ons meestal rond de 70. Als vereniging doen we er overigens wel zoveel mogelijk aan om het ledental naar een hoger niveau te krijgen, maar we zijn momenteel al zeer te spreken over de huidige stand van zaken. Met name wanneer je kijkt naar de ontwikkeling van de jongste leeftijdscategorie die bij Zunobri momenteel goed is bezet.”

,,Deze groep proberen we zo goed mogelijk te begeleiden, zodat ze in de toekomst wellicht hogerop kunnen komen. Met betrekking tot de senioren is er momenteel sprake van een succesvolle  samenwerking met OWK uit Oostwold. Ten aanzien van de jeugd zou je ook voor deze oplossing kunnen kiezen, maar dat is binnen onze vereniging gelukkig geen noodzaak.”

,,De jeugd waarover we tegenwoordig beschikken wordt uitstekend begeleid en dat willen we in de toekomst graag zo houden. Als we het van onderaf goed opbouwen, plukken we daar na verloop van tijd de vruchten van. Dat is onze doelstelling voor de toekomst!’’

Jeroen Kunst

- Lees het artikel in het Westerkwartier zelf: http://www.het-westerkwartier.nl/nieuws/37890/jeugd-heeft-de-toekomst-bij-zunobri-2/