Zunobri heeft weer een voorzitter: Henk Nieuwenhuis

Zunobri heeft weer een voorzitter: Henk Nieuwenhuis

ZUIDHORN – Donderdag 19 november had het bestuur de jaarvergadering uitgeschreven. Deze werd zoals veel vergaderingen in deze coronatijd, digitaal en online gehouden. Een unicum voor Zunobri, dit leverde bovendien gelijk een record aantal bezoekers op, meer dan 20 leden namen de moeite om in te loggen. Ondanks zorgen was het verheugende nieuws dat het bestuur weer voltallig is met 2 nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter in de persoon van Henk Nieuwenhuis.

Secretaris Sytse Henstra leidde de vergadering door de punten en had een keurige presentatie klaar gezet. 
De financiën zagen er uitstekend uit en de vergadering gaf penningmeester Ruud Birza, op advies van de kascommissie, decharge. Gelukkig kon Zunobri dit afgelopen seizoen met een plus afsluiten hoewel het met een min begon. Sponsoren waren nog niet afgehaakt en blijven de club ook dit seizoen steunen. 
Wel waren er de nodige vragen over de financiële acties, het bestuur zou toch nog kijken of er op andere creatieve manieren financiële acties gehouden kunnen worden. 

Het aantal leden baart het bestuur wel zorgen, met name veel jeugdleden zijn gestopt afgelopen seizoen. Daardoor is het aantal spelende leden van rond de 80 naar rond de 65 gedaald. 
Ook hier kwamen de nodige tips en vragen. 

Ondanks dit is er ook positief nieuws te melden. Zo zijn er toch veel afspraken en goede contacten rond de organisatie van onze jeugd. De TC en JeCo gaven hun ideen en plannen. 

Verder kwam het bestuur met zeer verheugend nieuws. Herman Schutte en Rinke Bolster draaiden al enige tijd ad-hoc mee met het bestuur maar zijn bereid gevonden om als vast bestuurslid mee te draaien in het bestuur. 
Tot nu toe waren het vooral Sytse en Ruud die samen het bestuur vormden en dat was natuurlijk erg pittig. 
Het bestuur heeft toen ook duidelijk gemaakt vooral faciliterend bezig te willen zijn. Inmiddels is duidelijk dat de behoefte groot is om meer visie en richting te gaan geven als bestuur. 

Het bestuur kwam met de prachtige mededeling dat Henk Nieuwenhuis zich verkiesbaar heeft gesteld voor de functie van voorzitter. Na het afscheid van Dick Blaauw was de functie van voorzitter sinds 2018, vacant.
Henk stelde zich in de vergadering voor en nam een voorschot op ideeën die er nu al leven. (we hopen dat Henk zich binnenkort op de website gaat voorstellen, red.)
De vergadering ging unaniem akkoord met zijn benoeming en wensten hem veel succes. 

Diverse vragen werden er nog gesteld, zo werd er nog gesproken over het versleten veld aan de voorkant, hier zijn al de nodige contacten over, echter gezien de huidige coronacrisis kunnen we op dit moment nog niet verwachten van de gemeente dat ze met subsidies over de brug zullen komen. Het veld is nog niet zo slecht dat het helemaal niet meer kan maar het bestuur is wel van sinds om de druk op de ketel te houden. 

Daarmee sloot Sytse de digitale vergadering en wenste ieder een fijne avond. 

Reacties zijn gesloten.

error

Vind je onze site leuk? Laat het weten via onze Socials :)

Instagram