Agenda Ledenvergadering do. 14 november

Agenda Ledenvergadering do. 14 november

Beste leden 

Komende donderdag wordt de algemene leden vergadering gehouden om 20:00 in het thusvak. Hierbij zijn alle leden en hun ouders van harte welkom. Hieronder de agenda van de avond. Toegevoegd aan deze mail de Notulen van de ALV van 15 november 2018. 

Tot donderdag 

Sytse Henstra

Secretaris

 

Agenda 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de Algemene Jaarvergadering d.d. 15.11.2018

4. Jaarverslag secretariaat

5. Bestuur

6. Financiële verslagen

                6.1 Algemeen verslag

                6.2 Exploitatierekening 2018-2019

                6.3 Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

                6.4 Begroting 2019-2020

                                (punt 6.2 en 6.4 zijn op aanvraag (digitaal))

7. Interactie sessies

                7.1 Commissiewerk

7.2 Bestuur & beleid

7.3   Tijd voor allerhande vragen en suggesties

8. Rondvraag

9. Slot

 

Reacties zijn gesloten.

error

Vind je onze site leuk? Laat het weten via onze Socials :)

Instagram