Intensieve jaarvergadering met ups en downs

Intensieve jaarvergadering met ups en downs

ZUIDHORN – De jaarvergadering was 18 november jl. Omdat het digitaal was, waren er 19 deelnemers, een aantal hadden zich vanwege verplichtingen moeten afmelden. Uiteraard houden wij u ook op de hoogte. 

Naast de standaard zaken  waren er ook andere onderwerpen. 

Zo ging het bijv. over de geraniumactie die enorm goed heeft gelopen, Willy en Danique waren de topverkopers werd nog even genoemd. Ook de suikerbroodactie werd op eenzelfde wijze opgezet. 

Het secretariaat melde dat we vooruit gegaan zijn in het aantal spelende leden, van 64 naar 72 een positief punt dus. Door de diverse wervingsacties zijn er veel nieuwe jeugdleden binnen gekomen. De zorgen zitten bij de senioren. Gelukkig lijkt er mede door deze acties een nieuw recreanten/midweek team. 
Ook de TC maakt hier melding van. Het eerste kampt vooral met heren problemen. 

Bestuur
Van te voren was al aangekondigd dat Janneke vd Leest zou aftreden. In de vergadering werd bekend gemaakt dat Fokje van Hielkema weer zal aantreden in de functie van penningmeester, een functie die Fokje jaren geleden ook al met verve uitvoerde dus de vergadering was hier erg blij mee. Dochter Janneke van Hielkema gaat als algemeen bestuurslid zitting nemen in het bestuur, daarmee is het bestuur redelijk voltallig en kon de vergadering hier mee instemmen. 

Financieel kwam er veel aan de orde. 
Door allerlei omstandigheden kon het penningmeesterschap niet altijd volledig uitgevoerd worden. Toch is er een duidelijk kasboek, begroting en exploitatie gekomen. 
Door de corona konden allerlei financiële acties niet doorgaan maar gelukkig vind er compensatie via de gemeente en de KNKV plaats. Het bestuur heeft o.a. ook besloten om de contributie op vrijwillige basis te innen gezien het feit er tijdens de zaalperiode helemaal niet gespeeld is. 
Er al met al wel een tekort opgetreden maar deze was ook voorzien en wordt mede veroorzaakt doordat er al veel rekeningen betaald zijn terwijl de inkomsten nog moeten komen. 
Er behoeft geen contributieverhoging, met de presentatie is de vergadering het eens. 
Toch kon de kascommissie decharge verlenen omdat de boeken op orde zijn. 

Vanuit de commissies 
Dit jaar is gekozen voor een nieuwe verkleinde organisatiestructuur dus er zijn commissies samengevoegd. 
Vanuit de TC kwam behalve de reeds genoemde opmerkingen ook dat er een werkgroep scheidsrechters wordt gevormd om zo in de toekomst meer scheidsrechters te kunnen werven. 

Ten slotte word er nog aangegeven hoe mooi en warm de cultuur in onze open vereniging is. Dit is zeker niet vanzelfsprekend. 

Met deze mooie woorden sloot voorzitter Henk Nieuwenhuis de vergadering. 

Door redacteur website

Reacties zijn gesloten.

error

Vind je onze site leuk? Laat het weten via onze Socials :)

Instagram