Jaarvergadering 18 november digitaal!

Jaarvergadering 18 november digitaal!

Beste leden,

Donderdag 18 november 2021 organiseren we weer onze algemene leden vergadering om 20:00 uur. Deze vergadering wordt i.v.m. de corona regels digitaal gehouden. De link staat hieronder.

Ruud Birza en Janneke van der Leest stoppen op die datum met hun taak in het bestuur. Hierdoor is de positie van Penning meester en een algemeen bestuurslid vacant. Heeft u interesse in een van deze functies, dan kun u zich verkiesbaar stellen door een contact op te nemen met het bestuur.

Klik Agenda ALV 18 November 2021

Klik hier voor de Notulen ALV 19 November 2020

De link naar MS Teams digitale vergadering: Click here to join the meeting

Of kopieer deze link naar uw browser en klik op enter:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE3MTMxNmEtMjZhMC00MzRkLWJiMDItNTU5YzUzODkyODVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22016a9e48-ba0b-49f4-97f8-a88352164e58%22%2c%22Oid%22%3a%225791ab31-1d9e-4ee4-9195-f417a21f1a6a%22%7d

Heeft u geen MS Teams? Dan kunt u toch inloggen middels de MS Teams Webapp. Zie hiervoor onderstaand filmpje:

Bestuur K.V. Zunobri

Reacties zijn gesloten.

error

Vind je onze site leuk? Laat het weten via onze Socials :)

Instagram