Indeling nieuwe organisatiestructuur

Indeling nieuwe organisatiestructuur

In de ledenvergadering van 19 november j.l. heeft Henk een voorstel gepresenteerd voor het aanpassen van de commissiestructuur binnen de vereniging. Deze structuur hebben we in het bestuur verder besproken en we willen jullie graag op de hoogte brengen van de vorderingen.

In de bijlage vindt je een indeling van de nieuwe commissiestructuur. Omdat we in de afgelopen jaren hebben gemerkt dat er meer en meer afstand tussen het bestuur en de commissies was ontstaan hebben we tijdens de bestuursvergadering van 14 december besloten om als bestuur een actievere rol in de commissies te nemen.
We verwachten zo een beter gevoel te krijgen bij wat er leeft in de commissies en dus in de vereniging, om zo ons beleid (nog in ontwikkeling) hier beter op af te stemmen.

Als bijlage vind je een overzicht van het bestuur en de commissies conform het voorstel van Henk. In dit overzicht vind je ook welk bestuurslid in de commissie plaats neemt. Zoals je zult zien zijn de commissies niet evenredig verdeeld. We zullen op sommige plaatsen moeten schuiven om een betere verdeling te krijgen.

De bestuursleden zullen het initiatief nemen om de commissies in februari 2021 bij elkaar te roepen om door te nemen wat de planning voor het volgende seizoen zal zijn. Het is de bedoeling dat iedere commissie met een plan (en begroting) op stelt. In de bestuursvergadering van maart/april zullen we al deze plannen gezamenlijk doornemen.

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt naar aanleiding van dit bericht. We hopen dat we elkaar weer snel mogen zien op het veld en in de zaal.

Bestuur Zunobri

Janneke, Henk, Sytse, Ruud, Rinke, Herman

 

Reacties zijn gesloten.

error

Vind je onze site leuk? Laat het weten via onze Socials :)

Instagram