Spelregelwijzigingen!

Zoals elk jaar zijn de spelregels weer aangepast.

De IKF heeft een aantal spelregelwijzigingen vastgesteld. Zij treden op 1 juli 2008 in werking. Op verzoek van het Algemeen Bestuur heeft de Werkgroep Regelingen de Engelse tekst vertaald, zijn de "Aandachtspunten 2008-2009" opgesteld, waarin aan de wijzigingen aandacht wordt besteed, is er een inlegvel voor het spelregelboekje (uitgave 2007) gemaakt en zijn de "vragen en antwoorden, de nieuwe spelregels van 2007 betreffende" geactualiseerd.
Deze stukken worden medio juli verstuurd naar de verenigingen, scheidsrechters, beoordelaars, scheidsrechterswerkgroepen, docenten, NKTV, NKSV e.d. Tevens zijn ze inmiddels op de KNKV-site geplaatst.
De belangrijkste wijzigingen kunt u hier lezen, let vooral ook op de verandering bij de vrije bal! (Jeugd) trainers, JWLers en verenigingscheidsrechters wees op de hoogte van de veranderingen!!!

1. het nemen van de vrije worp (achter het strafworppunt; het plaatsen van een voet naar voren is niet meer toegestaan; de bal dient eerst vrij in de lucht te zijn geweest; de spelers bij de paal dienen opzij van de paal te staan en het is verboden een voet tussen de benen van een andere speler te plaatsen);
2. het verbod om de bal met been of voet aan te raken (alleen de knie en de lichaamsdelen daaronder tellen);
3. voor het topkorfbal (gemengd) kan geregeld worden dat elke speelhelft aan het eind een zuivere speeltijd van maximaal vijf minuten krijgt;
4. wanneer uit het verdedigingsvak of rechtstreeks uit een spelhervatting of een vrije worp wordt gescoord (hetgeen verboden is) wordt de spelhervatting niet meer genomen op de plaats van de scorende speler, maar onder de korf;
5. al dan niet lopen met de bal vanuit stilstaande positie;
6. het gebruik van de schotklok in het topkorfbal (gemengd) is nu in de spelregels geregeld;
7. bij het nemen van een strafworp is het niet alleen verboden de grond tussen de paal en het strafworppunt te raken, maar ook het strafworppunt zelf.

Voor de volledige tekst van de wijzigingen per 1 juli 2008 kunt u op de site van de KNKV kijken.