Bestuurswijziging voorlopig nu al doorgevoerd

Beste leden en ouders,

Tijdens de slotdag zijn twee kandidaten voorgesteld om de taak van voorzitter en penningmeester op zich te nemen, te weten Dick Blaauw en Hans Luining.

Als vereniging zijn wij daar natuurlijk heel erg blij mee.

Formeel gezien dienen bestuursveranderingen tijdens de jaarvergadering  vastgesteld te worden.

Om praktische redenen hebben we besloten de bestuursveranderingen alvast door te voeren. Hiertoe zullen we de wijzigingen bij de Kamer van Koophandel kenbaar maken en laten aanpassen.

Mochten er bezwaren zijn tegen deze benoemingen, dan zou ik dit graag voor zondag 31 augustus horen.

Namens het bestuur,

René Bloema

Secretaris KV Zunobri.