Goede penningmeesters zijn goud waard!

Zunobri zoekt vanaf komend seizoen een gouden vrijwilliger die  middels een eenvoudige administratie  de inkomsten en uitgaven wil beheren.

Taken bestaan onder anderen uit het innen  van contributie, sponsorgelden, kantinegelden en geld inzamelacties en betalen van rekeningen van het KNKV en huur accommodaties.

Enthousiaste ondersteuning krijg je van de (bestuurs)leden en de sponsorcommissie!

Wanneer bovenstaande jou aanspreekt en je wilt je  inzetten voor de vereniging mail of bel dan naar

Secretaris René Bloema (rene.bloema@hetnet.nl) of

Penningmeester Anneke Westra(a.m.westra@online.nl)