Beleidspunt "Groei" vormgegeven

ZUIDHORN - Maandagavond 20 januari opende discussieleider Matthijs Slager de brainstormsessie over het beleidspunt "Groei" met "we willen groeien, kunnen we dat ook?".

De Technische Commissie heeft als beleidspunten voor de komende jaren 1. Plezier, 2. Groei en 3. Prestatie geformuleerd.


groeiHet punt Plezier is vormgegeven door diverse zaken, zoals het overleg met de spelers, geen druk te leggen bij de spelersgroep, een trainer aan te stellen die dit begrijpt en nog vele maatregelen.

Maar het punt Groei is veel breder dan het eerste punt en behelst te vraag "hoe kunnen we groeien". Het bestuur en TC zien in dat als het punt Prestatie bereikt wil worden er eerst een groter Zunobri zal moeten staan wil er ook meer gevraagd kunnen worden van spelers en er bijvoorbeeld geselecteerd kan worden.

Deze avond stond in het teken van een brainstormsessie met alle commissies en belangstellenden. Hoewel de groep niet groot was, was er toch van elke commissie minimaal 1 persoon aanwezig en ook ouders lieten zich zien.

Discussieleider Matthijs Slager hanteerde de "brown paper" methode waarop in 5 stappen het beleid werd geformuleerd, van Speerpunt tot en met het Hoe.

Na een eerste sticker sessie waarbij ieder zijn of haar speerpunt aangaf werden de punten per thema gesorteerd.

groeiHet beleid werd in 3 speerpunten opgesplitst:

1. Ledenwerving

2. Uitstraling

3. Samenwerken

In elk van de 3 punten kunnen diverse commissies iets betekenen, de hoofdzaken werden door de vergadering steeds concreter uitgewerkt en overal diverse commissies verantwoordelijk gemaakt.

De Technische Commissie hoopt de andere punten samen het bestuur ook verder uit te kunnen werken aan de hand van de voorzet van de vergadering.

Het bleek een nuttige en inspirerende avond waarbij de TC ondanks de lage opkomst toch tevreden deze punten kan meenemen om dit nader uit te werken.

groei