Voorzitter Slager en penningmeester Westra stoppen

Voorzitter Matthijs Slager is na 14 jaar voorzitterschap en totaal 17 jaar bestuurswerk niet herkiesbaar. Hij heeft de club gemaakt tot wat het in 2007 geworden was een 3e klasser met een bloeiende en actieve jeugdafdeling. Maar hij heeft ook met lede ogen moeten aanzien hoe de club weer afdaalde naar zo'n 48 leden. Nu de grootste klap is overwonnen en er weer leven lijkt wil hij het stokje overdragen aan de nieuwe generatie. Hij stopt dan ook aan het einde van dit seizoen. "Het is belangrijk dat nieuwe ideeen de ruimte krijgen en ik wil geen rem zijn" aldus Slager. Zijn nieuwe baan en gezin vergen bovendien veel tijd, Slager blijft echter wel scheidsrechteraanwijzer en lid van de halcommissie.

Anneke Westra was de betrouwbare sluitpost van de vereniging, zij heeft haar taak als penningmeester uiterst serieus en nauwkeurig uitgevoerd. De vinger op de knip waar nodig en uitgeven waar het moet. Dit bleek ook wel weer uit de laatste exploitatierekening waarin de jaarvergadering constateerde dat er geen cent te veel werd uitgegeven wat in deze tijd erg belangrijk is. Ook zij vind het na 9 jaar wel goed geweest en zet er een punt achter.