Grote Club Actie trekking 20 november 2008!!!

Op donderdag 20 november 2008 is de trekking van de Grote Club Actie.
Vanaf die datum is op
www.clubactie.nl te lezen of je in de prijzen bent gevallen met jouw loten.

Je kunt ook bellen naar 0900-258 22 28 ( € 0,35 per minuut).

Laat het ons weten als je een van de gelukkige winnaars bent geworden binnen onze vereniging.

Als penningmeester wil ik de Zunobrianen,die de € 10 nog niet hebben betaald, vragen dit bedrag over te maken op de rekening van KV Zunobri: 37.58.02.088 o.v.v. Grote Club Actie 2008.

Graag voor 20 november a.s. !!!

Bij voorbaat dank.

Anneke Westra
Penningmeester K.V. Zunobri
penningmeester@zunobri.nl