Van de voorzitter - mei 2007

ImageVan de voorzitter - mei 2007

Het seizoen is bijna ten einde maar heb op de valreep mijn eigen rubriek mogen krijgen voor het schrijven van mijn stukjes. De website commissie is de afgelopen tijd behoorlijk actief geweest om de website te bouwen. Het is een prachtige site in aanbouw welke binnen de vereniging een centrale rol gaat vervullen. Op de jaarvergadering werd duidelijk dat de leden behoefte hadden om verslagen en andere stukjes te lezen over andere leden of commissies. Het clubblad in stand houden was een moeizame klus. Vooral het verkrijgen van copy voor het clubblad is altijd een tijdrovend. Binnen het bestuur hebben we gesproken over de diverse communicatie binnen de vereniging en we kwamen al snel op het idee om de website deze rol te laten overnemen. Er gaan diverse informatiestromen door de vereniging zoals de wedstrijdschema’s, de zunobri-kalender, de erg gewaardeerde nieuwsbrief via e-mail. Kortom al deze informatie zal straks via de website opgevraagd of verstuurd kunnen worden.

Naar aanleiding van de schoolkorfbalmiddag voor de basisscholen van groep 3 en 4 kunnen we mededelen dat we inmiddels 12 aanmeldingen ontvangen hebben voor de vervolg cursus. Tot eind juni zul vijf jongens en zeven meisjes alle beginselen van het korfbal onder de knie hopen te krijgen. We verwachten dat we een leuk programma kunnen draaien met als gevolg wellicht weer enkele nieuwe leden of teams.

De geraniumactie is weer bijzonder succesvol verlopen. Alle 1080 stuks zijn verkocht en de opbrengst is rond de € 600,-. Net als vorig jaar hebben we alle verkoop op één avond gepland en dit is ons weer goed bevallen. We hadden de beschikking over 17 auto's en 60 vrijwilligers. We willen alle leden dan ook hartelijk bedanken voor de behulpzaamheid bij deze zo belangrijke actie.