Zunobri weer een 1e team?

ZUIDHORN - Afgelopen donderdag was er een verkennend gesprek van het bestuur en TC om tot een nieuw 1e team te komen.
Het bestuur had al eerder plannen en bovendien heeft de TC via de All-Stars van Zunobri met kerst al een keer een actie gehouden om vroeg of laat weer tot een seniorenteam te komen.
Afgelopen donderdag werden er een aantal kandidaten al uitgenodigd van wie half bekend was dat ze wel weer wilden starten. Behalve dat nog niet alle kandidaten waren uitgenodigd waren er ook enkelen die niet aanwezig konden zijn.
Belangrijkste was dan ook niet om direct tot een team te komen maar om te horen welke wensen en gedachten deze mogelijke kandidaten hadden maar ook om uitleg te geven over de plannen van de TC.
In het kort komt het erop neer dat de TC graag weer een 1e seniorenteam wil vormen maar in principe het huidige juniorenteam zoveel mogelijk wil behouden die dan mogelijk als een soort 2e team kunnen functioneren. Er zal dan vooralsnog verplicht 1x getraind gaan worden en eventueel zal de 2e training dan samen met het juniorenteam kunnen. 
Ook huidig trainer Daniel Sloots zal nog gepolst worden want TC en bestuur zijn tevreden met zijn functioneren en willen hem natuurlijk behouden.
Uit de gedachten van de opgekomen spelers werd wel duidelijk dat een gelijkwaardig team wel van belang is. Daardoor zou bijv. het midweekteam ook in beeld blijven voor de eventuele "afvallers" mocht er geselecteerd gaan worden.
Dus ook het midweekteam blijft op deze manier in beeld.
De verwachting is dat het qua tijd lastig gaat worden om  direct na de zomervakantie al een team te vormeren maar wellicht is met de zaal al e.e.a. mogelijk. 
Het bestuur zal betrokkenen op de hoogte houden van de voortgang.