"Tussenstandje" Groei

ZUIDHORN - We hebben als club natuurlijk een nieuwe start gemaakt maar een voorwaarde om het Project Vlaggenschip (ons nieuwe seniorenteam) te laten slagen was dat er ook aanvullend en serieus beleid zou gemaakt worden om de toekomst zeker te stellen. 

We willen natuurlijk niet altijd maar 1 seniorenteam houden, dat is te instabiel. 

Dus heeft het bestuur een heel pakket aan maatregelen getroffen om te zorgen dat onze toekomst verzekerd is.  

Het bestuur heeft een TC aangesteld maar is ook bezig geweest om een nieuwe PR/Sponsorcommissie samen te stellen en uiteraard zijn ze al enkele jaren bezig om de goede maatregelen te nemen die jaren geleden ook al gesteld zijn. 

Maar het bestuur heeft natuurlijk ook in de laatste jaarvergadering samen met ons, onze identiteit gemaakt. 

Eigenlijk vroeg het bestuur aan ons: "Wat voor vereniging willen wij nu eigenlijk zijn?".

We hebben toen gezegd wat onze Missie en Visie is:

Druk hier en lees dat hier nog eens na 

Het beleid wat de TC samen met het bestuur heeft geformuleerd komt eigenlijk erop neer dat we langzaam maar zeker vooruit willen komen zodat we straks weer minimaal 2 zaterdag seniorenteams hebben.  

Dus hebben we samen met jullie nagedacht over "hoe doen we dat dan en hoe komen we naar 2 seniorenteams". 

Allereerst weten we dat we nu nog in een instabiele fase zitten dus vinden wij met jullie dat we niet gelijk de druk moeten leggen op prestaties. Dat is dus ons eerste punt Plezier

Maar we weten ook dat we wel een sportvereniging zijn en om leden aan te trekken van buiten en om goede spelers te behouden zullen we natuurlijk wel een keer naar die prestatie-kant toe moeten en dat is dan ook ons 3e punt, Prestatie.

Dat is dus ons einddoel.  

Daar tussenin zit dus ons beleid. En dat is dan ook ons tweede punt Groei. 

Met andere woorden: Hoe kunnen we nog meer toe naar 2 seniorenteams, dat punt Groei hebben we in een grote vergadering in een paar punten verwoord:

Door:

1. Ledenwerving
2. Uitstraling naar buiten en binnen
3. Samenwerken met andere clubs en/of met de bond of andere partners 

Wat hebben we nu allemaal al gedaan of afgesproken

1. Ledenwerving
- Terugvragen van voormalig spelende leden (door de JeCo's en TC)
- Instuif groep 3/4 (door de JAC en JeCo's)
- Gesprekken voeren met spelers die willen stoppen om te kijken of we ze kunnen behouden of wellicht op termijn weer kunnen vragen. (door de TC en JeCo's)
- Schoolkorfbalcommissie nieuw leven in geblazen om daar te kunnen scouten (door het Bestuur)
- Na diplomazwemmen kinderen folder meegeven (TC) 

2. Uitstraling naar buiten en binnen
- Er komt een nieuwe flyer (door de PR)
- Verslagen (door PR)
- Trainingspakken en shirts (Sponsorcie)
- Aankondigingen wedstrijden (PR/Sponsor)
- Foto's in de krant (PR)
- Pupillen van de week (JeCo's) 
- Teams als team van de week mee laten lopen met Nic (TC) 

3. Samenwerken
- Midweekteam samen met OWK
- Nader onderzoek over spelers "uitruil"/teamsamenwerking van OWK met Zunobri en andersom
- Contact bond over wervingsplannen
- Contact bond over oud-spelers in onze buurt 

Zo zijn er dus tal van maatregelen genomen om als club te Groeien want we moeten eerst Groeien voordat we na kunnen denken over een 2e seniorenteam. 

Draait het dan alleen om de senioren?

Nee natuurlijk niet maar dat is wel het eindstation, je kunt aan het aantal seniorenteams zien hoe de club er voor staat.
Immers zonder senioren hebben we geen technisch kader. Geen jeugdtrainers en coaches. 
Als we die hebben kunnen we ook nog verder groeien met de jeugd. 

Ook dan kunnen we het niveau van onze jeugd opschroeven en zo komen er betere senioren door die op hun beurt dan weer betere spelers kunnen opleiden.  

Zoals we in een negatieve spiraal waren, zo kunnen we op die manier ook weer een positieve spiraal inzetten.  

Draait het dan alleen om presteren?
Nee, zeker niet want zoals je bij het punt Beleid kunt lezen wil het bestuur en de TC een club zijn voor iedereen. 

Daarom zijn we ook een samenwerking met OWK aangegaan om onze midweek te behouden.
Daarom willen we niet alleen maar een E1 maar ook een E2 en het liefst willen we natuurlijk ook een A1 en een A2 zodat voor elk wat wils is.

Maar u en jij zult begrijpen dat het tijd gaat kosten, iets afbreken is zo gedaan dat hebben we bij Zunobri aan de lijve ondervonden. 

Iets opbouwen duurt minimaal 5 tot 10 jaar. Ook dat hebben we aan den lijve ervaren. Geduld is het toverwoord.

In de tussentijd is het belangrijk dat u en jij blijft communiceren met ons en laat ons weten wat je van dingen vindt zodat wij daar wat mee kunnen doen. 

Christiaan Schaafsma

Technische Commissie

christiaan@zunobri.nl