Jaarvergadering bepaald nieuwe toekomst

 


 Op de jaarvergadering van 25 november een aantal in het oog springende zaken:
1. De club draait nu al voor het 3e op eenvolgende jaar verlies. Er moet dus iets gebeuren want de club houdt dit maximaal 2 jaar vol.
2. Penningmeester Anneke Westra en voorzitter Matthijs Slager stoppen einde van dit seizoen na resp. 9 en 17 jaar bestuurswerk. ...
3. De contributie wordt dit jaar verhoogd en mogelijk moet er over 2 jaar weer een verhoging komen.
4. Er is een missie en een visie door de jaarvergadering bepaald.

Financieel
De financien bleken boekhoudkundig uitstekend op orde te zijn en in goede handen bij Anneke Westra. Helaas zijn er te weinig inkomsten om de groeiende pot uitgaven te kunnen dekken. Terugtrekkende overheden en een dalend ledenaantal hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een enorme hap in de reserves.
De contributie gaat dan ook voor alle leden met zo'n 20% omhoog. Dan zit Zunobri bij de gemiddelde hoogte t.o.v. andere clubs in de regio.

Bestuur
Voorzitter Matthijs Slager is na 14 jaar voorzitterschap en totaal 17 jaar bestuurswerk niet herkiesbaar. Hij heeft de club gemaakt tot wat het in 2007 geworden was een 3e klasser met een bloeiende en actieve jeugdafdeling. Maar hij heeft ook met lede ogen moeten aanzien hoe de club weer afdaalde naar zo'n 48 leden. Nu de grootste klap is overwonnen en er weer leven lijkt wil hij het stokje overdragen aan de nieuwe generatie. Hij stopt dan ook aan het einde van dit seizoen. "Het is belangrijk dat nieuwe ideeen de ruimte krijgen en ik wil geen rem zijn" aldus Slager. Zijn nieuwe baan en gezin vergen bovendien veel tijd, Slager blijft echter wel scheidsrechteraanwijzer en lid van de halcommissie.

Anneke Westra was de betrouwbare sluitpost van de vereniging, zij heeft haar taak als penningmeester uiterst serieus en nauwkeurig uitgevoerd. De vinger op de knip waar nodig en uitgeven waar het moet. Dit bleek ook wel weer uit de laatste exploitatierekening waarin de jaarvergadering constateerde dat er geen cent te veel werd uitgegeven wat in deze tijd erg belangrijk is. Ook zij vind het na 9 jaar wel goed geweest en zet er een punt achter.

Beleid
De jaarvergadering werd door voorzitter Slager in groepjes opgesplitst met de opdracht een Missie en een Visie te formuleren.
"Waar willen we heen" en "Wat is onze droom" waren de inspirerende vragen die werden gesteld. 
 
Uiteindelijk formuleerde de vergadering het zo:

Missie: Een open en gezellige vereniging waar de balans tussen prestatie en recreatiekorfbal in evenwicht is.

Visie: Een stabiel groeiende vereniging die opgebouwd is met een goede verhouding tussen jeugd en senioren waar zowel plaats is voor de recreatieve als de ambitieuze korfballer

Deze Missie en Visie zal in het clubhuis prominent ingelijst hangen om de club richting te geven en scherp te houden.