Mastercoach up to date

ZUIDHORN - De mastercoach is redelijk up to date, ontbekende uitslagen van met name de F pupillen zijn nu grotendeels ingevoerd en alleen van afgelopen weekend missen er natuurlijk nog wat uitslagen. Ook is er voor alle mastercoaches die Henk v.d. Spek in hun team hadden een mogelijkheid aangeboden om nog te wisselen.

Omdat per de kerst nog niet bekend was dat Henk v.d. Spek van de midweek is gestopt per de kerst was er dus voor niemand de mogelijkheid hem te wisselen voor een andere heer.
Iedere mastercoachspeler is aangeschreven per mail met het voorstel om hem nog te wisselen indien ze dat willen. Uiteraard gelden alle wisselregels van de kerst wel. Dus mochten deze spelers al een heer gewisseld hebben dan wordt die uiteraard weer teruggezet. Spelers kunnen er dus voor kiezen om Henk te laten staan in de wetenschap dat er dan dus geen punten van Henk zelf bij zullen komen maar wel de punten die hij automatisch krijgt als de midweek wint of gelijkspeelt. Spelers die Henk in hun team hebben kunnen mailen naar
mastercoach@zunobri.nl

Verder blijkt uit de rangen en standen dat de scores van de F1 die nu eindelijk allemaal binnen zijn enorm veel verandering brengt in de uitslagen. Ook nu de eerste scores vanaf 3 januari allemaal binnen zijn waren er in de stilletjes voorbij gegleden 9e ronde veel veranderingen. Nu in ronde 10 zijn die wijzigingen alweer aanzienlijk minder.
We zagen in ronde 9 Alie met Aakies van maar liefst de 21e plek terugkomen in de top 10.
Haar vriend Fred joeg zijn Mixteam Volume II met zijn wissels zelfs van een 19e naar een 8e plek.
Ook Willy bleek gouden wissels te hebben doorgevoerd zij steeg met Lindestraatjes zelfs 10 plaatsen.

Maar zo bleken er ook enorme teleurstellingen, Thees en Ron bleken helaas niet zo goed gekozen te hebben ondanks al hun ervaring en know-how. Ze kelderden met hun teams uit de top 10 en zitten zelfs niet meer in de top 15.
Ook FC Zunobri bleek geen geluk want coach Tjeerd zag zijn team van de 3e naar de 13e plek vallen. Ook Diny kon maar kort ruiken aan de overwinning en moet de val van 2 naar 11 toch niet al te prettig hebben gevonden. Gelukkig zijn het positief ingestelde coaches dus we verwachten nog wat van hun teams.

De absolute top wordt gevormd alweer door Lisette die met ijzeren hand de competitie regeert en bijna neerkijkt op haar opponenten die lijken te komen en gaan want nu is het ineens weer Esther Schipper die met hiephoi juichend aan de poorten staat. Toch staan ook John en Jantine haar in de nek te hijgen want de Sjonnies en KV Niettehouwe bedreigen de top 2.
Toch wil uw mastercoachbeheerder ook op Marielle wijzen, waarschijnlijk vind ze het maar niks maar zo stilletjes aan komt zij toch maar even vanaf de 14e plek opklimmen naar de 7e met haar geheimzinnige M.M.O.E.Z.N. Zou iemand al weten wat het betekent?
Ook Sandra blijkt een toptalent te zijn qua coaching want zij stuwt De Zunobri Toppers naar de 6e plaats.

Wie weet wat de komende tijd allemaal gaat brengen?!!