TC maakt samen met leden beleid; Clark Boskman verlengt niet

ZUIDHORN - In het laatst gehouden spelersoverleg gaf Clark Boskman bij de spelers aan zijn contract niet voor een 2e jaar te verlengen bij Zunobri. Zunobri gaat samen met de leden nieuw technisch beleid ontwikkelen.

De technische commissie had in haar vergadering van december inmiddels besloten om nieuw beleid te ontwikkelen.
In de afgelopen maanden werd duidelijk dat het ontwikkelde beleid in 2003 niet meer zo kon worden gehandhaafd.
Er werd duidelijk dat het verschil in visie groter werd tussen het gevoerde technische beleid en hoe de spelers tegen trainen en spelen aankeken.
Dit leidde tot de nodige confrontaties. De TC evalueerde intern hier grondig over en heeft derhalve besloten om een werkgroepje van spelers en beleidsmakers te creeren en n.a.v. een interactief overleg met de spelers een nieuw beleidsplan te maken.
Helaas zal trainer Clark Boskman afscheid nemen mede hierdoor omdat uiteraard hij onder de oude beleidsgedachte is gecontracteerd.