Zunobri moet opnieuw beginnen

ZUIDHORN - In de laatste TC vergadering is gebleken dat Zunobri weer opnieuw moet gaan beginnen.

Helaas hebben toch meer spelers afgezegd dan waar de TC rekening mee dacht kunnen te houden. Uiteraard is de TC en het bestuur teleurgesteld dat het na de nieuwe plannen en de uitgebreide beleidsvorming samen met de seniorengroep, niet door kunnen gaan en door het plotselinge, onvoorziene vertrek van spelers compleet opnieuw gemaakt moet worden. 

Als direct gevolg hiervan zal Zunobri met maar 1 zaterdagseniorenteam uit kunnen komen omdat het te weinig dames heeft om 2 8 tallen in het veld te zetten. Hiervan zijn alle spelers onlangs per mail op de hoogte gesteld.

Toch proberen bestuur en TC ook de positieve kanten te zien.
Zo zal de TC vernieuwd en verjongd worden, Matthijs Slager en Christiaan Schaafsma hebben aangegeven plaats te willen maken voor vernieuwende ideen en de huidige generatie.
De continuiteit wordt gewaarborgd door Fred Pera en Jantine de Vries die beiden in de TC nog een jaar zitting willen nemen. Daarbij is er inmiddels contact met nieuwe TC leden die zich nu beraden op een plek in de TC.

Verder heeft de TC besloten om dan de hoofdzaak op het jeugdbeleid te leggen zodat jeugdcoordinator Jantine de Vries een soort team om zich heen heeft gekregen die samen met haar het jeugdbeleid een zeer actieve impuls te geven.
Met deze vernieuwende mensen in de TC hoopt Zunobri op de iets langere termijn weer uit te gaan komen met 2 seniorenteams. De nieuwe A1 (nu B1) vormt nu een nog belangrijker positie in de ontwikkeling van de vereniging.

Helaas moet Zunobri nu constateren dat het 1 stap achteruit moet maar hoopt straks weer 2 vooruit te kunnen maken.