Jaarvergadering inspirerend maar dun bezocht

ZUIDHORN - De jaarvergadering van Zunobri werd maar mager bezocht, hoewel er natuurlijk weinig seniorleden meer zijn namen zelfs sommige functionarissen niet eens de moeite om af te zeggen. Desalniettemin was het toch een inspirerende vergadering, bovendien werd voorzitter Matthijs Slager unaniem herkozen.

De jaarvergadering van Zunobri werd misschien niet dik bezocht toch werd het een inspirerende en goede vergadering.
In het officiele gedeelte bleek dat de financien van Zunobri dit jaar goed op orde zijn, Anneke Westra werd dan ook decharge verleend door de kascommissie die grondig controle hadden uitgeoefend.
Echter bleek ook dat de begroting van volgend jaar niet sluitend gemaakt kan worden en dat er zelfs een verlies geboekt zal worden zonder maatregelen.
Het bestuur stelt echter geen contributieverhoging voor maar ook op suggestie van de vergadering, zal er gezocht worden naar extra sponsoring.
De kostenverhoging komt ook door de aanhoudende crisis waarbij niet alleen de gemeente maar ook sponsoren en de bond zich terugtrekken en subsidies niet meer geven.

Uit het jaarverslag van het secretariaat liet secretaris Rene Bloema ook zien in een grafiek dat ons ledenaantal vooral ruim in de 15 tot 20 jarigen zit en daaronder, dat levert maar weinig contributie op.
Dit levert natuurlijk ook kaderproblemen op en is Zunobri dan ook ontzettend blij dat de huidige groep kader, ondanks dat ze ergens anders trainen en spelen, toch nog de jeugd blijft trainen.
Zorgpunt is natuurlijk hoe lang ze dit nog blijven doen en dus moeten we ook de groep mensen in beeld houden die een blauw-wit hart hebben en misschien wel weer terug willen komen.

Hierna stond op de agenda het kiezen van een voorzitter, Matthijs Slager die het nu al een jaar of 12 doet, stelde zich herkiesbaar en de jaarvergadering beantwoorde dit met een unaniem ja en een applaus.

Bij het beleidsdeel gaf het bestuur aan toch een vernieuwde kant op te willen, vorig jaar werd in de jaarvergadering al gepeild waar de jaarvergadering zelf heen wilde. Dit in combinatie met het geformuleerde beleid wat het afgelopen jaar is vastgesteld maakt dat het bestuur alle zwakke en sterke punten heeft geinventariseerd en dus ook de kansen en bedreigingen.

Het bestuur gaat met name de jeugd meer inbreng geven en liet een DVD zien van KV de Granaet die een 2 tal jeugdmentoren hebben een echte jeugdraad en een functiedatabase hebben voor jeugd. Daardoor doet de jeugd bij deze vereniging uit Dokkum niet alleen veel meer maar heeft ook inbreng in de bestuurlijke organisatie.

De discussie hierover was levendig en inspirereerde de jaarvergadering zichtbaar. Het bestuur gaat aan de slag met alle ins en outs die genoemd werden.

Daarmee sloot de zittende en blijven zittende voorzitter Matthijs Slager de vergadering en bedankte ieder voor zijn/haar inbreng.