Trouwen Alie en Fred

Alie Lanting en Fred Pera hopen 16 mei a.s. hun ja-woord aan elkaar te geven. 
Beiden zijn misschien geen lid meer van Zunobri maar nog steeds aan Zunobri gerelateerd.


Alie is jeugdtrainster van de C2 en voorzitster van de kampcommissie en heeft zitting in de jeugd-activiteitencommissie. Fred heeft jaren in de TC gezeten, is jeugdcoordinator geweest en jaren jeugdtrainer geweest. Beiden betekenden en nog veel voor de vereniging. We feliciteren beiden met het voorgenomen huwelijk. 


aliefredbinnenkant