Manon Brander ook Jeugdcoordinator

Jeco heeft versterking!

manonbranderkleinWe zijn erg blij om mede te delen dat Manon Brander de jeugdcoördinatoren komt versterken. Manon Bos gaf aan het erg druk met school te hebben en daardoor minder tijd over had voor jeugd coördinerende zaken. Zoals bekend zijn we (Manon, Manon en Janneke) als jeugdcoördinatoren met behulp van Christiaan Schaafsma en Jantine de Vries druk bezig met het opstellen van een jeugdbeleid. Hierin hebben we al een aantal taken uitgevoerd, zoals de gasttraining van Mike Vlietstra.