Groeien doen we samen ! En groeien zullen we !

ZUIDHORN - Even een update over waar we eigenlijk mee bezig zijn als vereniging. De TC heeft de opdracht om beleid te voeren op de bekende drie punten: 1. Plezier, 2. Groei en 3. Prestatie. 

In beeld gebracht: beleid

groeiWe willen in onze vereniging natuurlijk Plezier, dat moet er eerst zijn om gemotiveerd te zijn, de druk om te presteren is dan maar even ondergeschikt hieraan, zo redeneren we. Daarom staat Presteren onderaan ons lijstje, dat komt natuurlijk wel een keer.

Maar natuurlijk moeten we ook Groeien. Dus het punt Groei! Juist daar wil ik het over hebben in dit stukje. 

We hebben zoals velen weten, een uitgebreide sessie gehad met alle commissies om goede afspraken te maken hoe we willen groeien. Hoe ging die sessie ook al weer? Klik hier maar eens.

Nu zijn wij als coordinator van dit beleid bij alle commissies langs geweest om afspraken te maken en een heleboel afspraken worden nu al concreet uitgevoerd. 

Wil je het hele Groeibeleid en alle afspraken eens zien, druk dan hier.

Als het om rechtstreeks Ledenwerving gaat:

- we hebben contact gelegd met diverse oud-leden waarvan er alweer enkele bij ons korfballen

- De Schoolkorfbalcommissie is helemaal weer opnieuw opgezet en de werkwijze is veranderd, het schoolkorfbaltoernooi was een groot succes. 

Als het om Uitstraling (daar trek je uiteindelijk ook leden mee) gaat: 

- Pupil van de week: met regelmaat van de klok zal een pupil van de week meelopen met de senioren en een voorstelronde gedaan worden

- We zullen 1x in de zoveel tijd ook iets voor ouders organiseren (zoals onlangs de Theatervoorstelling voor ouders)

- Regelmatig zullen een team met Nic. (Hoofdklasse) mee laten lopen als team van de week, 31 januari zal de C1 meelopen

- Zoveel mogelijk wedstrijdverslagen met foto's zullen worden geplaatst, dit gebeurd al zeer actief. 

Samenwerken (door met andere clubs of externen), Dit punt zullen we vooral latent uitvoeren

-  Er is met OWK een midweekteam samen opgericht

- Er is ook met OWK gekeken of er meer samenwerking met de jeugd kan zijn, op dit moment is dat nog niet mogelijk maar we houden de contacten warm.

Zomaar een greep van punten die op dit moment allemaal al gedaan worden door allerlei commissies, de TC, het bestuur, de PR commissie, de Schoolkorfbalcommissie, de JeCo's, allemaal dragen ze in dit verhaal een steentje bij. Zo zijn we ook echt allemaal samen bezig om deze club op een hoger plan te brengen.

Allemaal heel erg bedankt tot nu toe!! Heb je nog tips voor me? Mail me, app me of spreek me aan!

Christiaan Schaafsma

Technische Commissie

christiaan@zunobri.nl