Ereleden

Ereleden worden benoemd door het bestuur indien ze vele jaren van inzet hebben getoond en wordt uitgereikt als een oorkonde als blijk van waardering. 

 

Jaar Erelid Foto Informatie
2014 Henk van der Spek

Druk hier voor zijn benoeming

 

 

Druk hier voor meer informatie over Henk

 

Druk hier voor een afscheidswoordje van Henk

2013 Fokje van Hielkema  Druk hier voor haar benoeming
2009  Thees Bouma  

Druk hier voor zijn benoeming

 

Druk hier voor meer over Thees

 

Lees hier een krantenartikel over Thees en Hillie uit 1993

2009 Christiaan Schaafsma  

Druk hier voor zijn benoeming

 

Druk hier voor meer over Christiaan